Sunday, September 13, 2015

Na lange tijd niets op de blog geschreven te hebben toch maar weer de pen opgepakt op blogger.
Onze website https://www.overwin-spreekangst.nl is geheel vernieuwd en geschikt gemaakt voor mobile gebruik. Steeds meer mensen bezoeken mijn website via hun telefoon en tablet en daar moet de inhoud natuurlijk goed op bekeken kunnen worden.

Steeds meer mensen die last hebben van spreekangst en spreken in openbaar weten mijn website te vinden. De angststoornis spreekangst is een flink probleem voor veel mensen en die gaan daarom op zoek naar een oplossing om hun spreekangst te overwinnen.
Sunday, July 19, 2009

Onderstaand een aantal tips afkomstig van de site: www.overwin-spreekangst.nl

Tip 1.
Visualiseer uw speechProbeer niet om uw presentatie uit het hoofd te leren nadat u die volledig hebt uitgeschreven. Daar is uw brein echt niet op ingesteld. Maak in plaats daarvan een tekening van de boodschap die u wilt overbrengen. Plaats de essentie in het midden en plaats daaromheen –met de klok mee- de onderwerpen die u wilt behandelen. Gebruik kernwoorden, kleuren, afbeeldingen, associaties. Zo’n mindmap hecht zich als een plaatje in uw hoofd en helpt u natuurlijk te vertellen.

Tip 2.
Ontspan tot in uw tenenGebruik een ontspanningstechniek om af te rekenen met trillende handen en knikkende knieën. Progressive Muscle Relaxation (PMR) is een veelgebruikte techniek waarmee in iedere situatie een diepe ontspanning kan worden opgeroepen. Span een spiergroep 10 seconden stevig aan. En laat daarna de spiergroep ontspannen, ook weer gedurende 10 seconden. Adem rustig door. Ervaar het verschil tussen de sensatie van spanning en de sensatie van ontspanning. Doe dit met verschillende spiergroepen in uw gehele lichaam, van uw kaken tot uw tenen.

Tip 3.
Maak een draaiboekVoorkom stress door het opstellen van een draaiboekje. Schrijf op hoe laat u van huis wilt vertrekken, hoe laat u wilt starten met de toespraak en rond welke tijd u wilt afsluiten. Schrijf ook op welke ondersteunende materialen u mee wilt nemen en eventueel de namen van de toehoorders. Zodra het op papier staat kan het uit uw hoofd.

Tip 4.
Verbeeld een enorm succesDe dagen, de uren en de minuten vooraf aan uw openbare optreden kunt u gebruiken om uzelf mentaal voor te bereiden. Doe dat als een topsporter die zich voorbereidt op een overwinning. Begin met het bereiken van een diepe staat van ontspanning. Bijvoorbeeld door te sporten, ademhalingsoefeningen te doen maar bij voorkeur door de PMR-techniek toe te passen (zie Tip 2). Sluit dan de ogen en verbeeld stap voor stap het optreden. Denk uitsluitend positief. Voel hoe ontspannen u voor de groep staat. Zie het enthousiasme van de toehoorders. Merk hoe rustig en ontspannen u bent. Neem in gedachten de complimenten van het publiek in ontvangst. Laat u nu niet meeslepen door negatieve angstgedachten maar dwing u zelf positief te denken.

Tip 5.
Neem de ruimteStaat u eenmaal op het podium, durf dan te bewegen! Hou u niet in. Een lichaam dat communiceert is een lichaam dat beweegt. Uw toehoorders genieten ervan als non-verbale communicatie het verhaal ondersteunt. En door te bewegen wordt spanning in uw lichaam beter afgevoerd.

Tip 6. Het gaat niet om u!Misschien wel de belangrijkste tip van allemaal: het gaat niet om u! Het grote verschil tussen mensen mét, en mensen zonder spreekangst is dat mensen mét spreekangst op zichzelf gericht zijn. Zij vergroten zichzelf uit en voelen iedere hartslag, iedere zweetdruppel, iedere ademhaling. Mensen zonder spreekangst daarentegen zijn gericht op hun publiek. Zij zien hun optreden als een ontmoeting met mensen en daardoor zijn ze niet op zichzelf maar op hun toehoorders betrokken. Tijdens de cursus Overwin Spreekangst leert u dit patroon voor eens en altijd te doorbreken. Nu kan het al enorm helpen om tijdens de speech rustig om u heen te kijken en uw toehoorders van top tot teen te bekijken. Ziet u wel, het zijn geen verslindende monsters. Het zijn mensen van vlees en bloed die het beste met u voor hebben.

Tip 7.
Evalueer eerlijkMensen met spreekangst hebben de neiging om zichzelf zeer negatief te evalueren. Doet dat niet want het is vaak onterecht. Neem iedere keer na een presentatie even de tijd om te evalueren. Ga rustig zitten, sluit uw ogen en laat de presentatie nog een keer voorbij komen. Wees eerlijk maar benadruk het positieve.
Wilt u zich voorbereiden op een speech of presentatie, volg dan de gratis 4-daagse online cursus. Deze cursus bestaat uit 4 krachtige oefeningen en hulpmiddelen waarmee u zich snel, fysiek en mentaal, op een presentatie voorbereidt. Hiermee blijft u de ergste spanning de baas. Wilt u grondig en voorgoed afrekenen met de patronen die aan uw spreekangst ten grondslag liggen, bestel dan hier de cursus Overwin Spreekangst.

Tuesday, May 8, 2007

Overwin je spreekangst in 21 dagen

5 technieken om je spreekangst te overwinnen

Angst voor spreken in het openbaar is voor velen van ons de realiteit van iedere dag. Een gesprek aanknopen met een onbekende lukt vaak nog wel. Iets zeggen tijdens een vergadering wordt al lastiger. Bij de gedachte aan een voorstelrondje breekt bij velen het zweet uit. En wanneer een toespraak moet worden gehouden, overweegt menigeen de auto tegen een boom te parkeren.

En dit is niet de angst van enkelingen. Amerikaans onderzoek (Burnley, Cross en Spanos) toont aan dat meer dan acht van de tien mensen in meer of mindere mate angst heeft voor spreken in het openbaar. Vier van de tien plaatst spreekangst in de top drie van zijn of haar persoonlijke angsten. Vaak zelfs boven angst voor een terroristische aanslag of angst voor de dood.

Psychologen noemen spreekangst een irreële angst. Een angst dus voor iets dat in wezen ongevaarlijk is. Het slechte nieuws is dat misschien wel tachtig procent van de mensheid bang is voor iets waar ze niet bang voor hoeven te zijn. Het goede nieuws is, dat een irreële angst heel goed te verhelpen is. Benjamin van Spijck (http://www.overwin-spreekangst.nl/) heeft een methode ontwikkeld waarmee spreekangst snel en grondig kan worden overwonnen: Overwin Spreekangst.

De methode Overwin Spreekangst is een 21-dagen programma, waarmee iedereen zijn spreekangst kan overwinnen. Het programma is gebaseerd op een unieke combinatie van ontspanningsoefeningen, technieken uit de psychotherapie en inzichten uit de neurologie. Juist de combinatie van deze technieken maakt de methode krachtiger dan de traditionele aanpak. De gebruikte technieken worden hieronder kort beschreven.

Cognitieve herstructurering is een techniek uit de cognitieve therapie, een van de grote stromingen binnen de psychotherapie. Cognitieve therapie is een behandelvorm die gebaseerd is op het idee dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen informatie selecteren en verwerken. Cognitieve herstructurering is gebaseerd op het feit dat een persoon met irreële angst, niet zo zeer angstig reageert op een situatie zelf, maar op de wijze waarop hij de situatie interpreteert. Dus met andere woorden, een mens bepaalt zelf voor een groot deel of hij iets als een probleem ziet en hoe zwaar dat probleem voor hem weegt. Dat bepalen gaat in een fractie van een seconde en er ligt vaak een heel complex van gedachtekronkels aan ten grondslag. Met cognitieve herstructurering leert men gedachtekronkels te vervangen door realistische positieve gedachten. Door inzicht en oefeningen leert men begrijpen dat angstgevoelens geen rationele reactie zijn op (de gedachte aan) spreken in het openbaar. Alleen het begrijpen al geeft het geweldige gevoel dat de angst kleiner wordt. Daarmee is de cursist klaar voor de volgende stap; imaginaire exposure.

Met behulp van imaginaire exposure zullen angstgevoelens ook daadwerkelijk verdwijnen. Het is een techniek uit de gedragstherapie, een tweede belangrijke richting binnen de psychotherapie. Uitgangspunt van gedragstherapie is dat ongewenst gedrag is aangeleerd en dus ook weer afgeleerd kan worden. Bij imaginaire exposure stelt de cursist zich bloot aan situaties die angst oproepen. Niet in werkelijkheid, maar in gedachten, in de veiligheid van de eigen omgeving. Er wordt gestart met een situatie die het minst angstig is en geleidelijk, als de cursist daar klaar voor is, werkt hij toe naar situaties die hem meer angst inboezemen. Door de vermijding te doorbreken, daalt de angst geleidelijk en raakt de cursist gewend aan voor hem moeilijke situaties.

Naarmate de angst van de cursist afneemt, zal de wens groeien om spreken in het openbaar uit te proberen. Maar dat is iets wat hij tot nu toe vaak vermeden heeft. De cursist zal zich dus een techniek eigen moeten maken, die helpt om op een natuurlijke manier een verhaal te vertellen of een presentatie te houden. Zo’n techniek is mindmapping.

Mindmapping is een manier van het organiseren en noteren van informatie, die goed aansluit bij het menselijke brein. Met mindmapping wordt informatie niet lineair opgeslagen, zoals we dat gewend zijn. Maar de informatie wordt in een logische structuur en zoveel mogelijk visueel opgeslagen. Neurologen zijn het er over eens dat dit een betere manier is om informatie overzichtelijk te maken en te onthouden. Door het maken van een mindmap wordt de presentatie in feite als een filmpje vastgelegd in het brein. Tijdens het geven van de presentatie, kan de spreker dan op een heel natuurlijke manier schakelen tussen hoofdlijnen en details. En presentaties kunnen vol vertrouwen uit het hoofd worden gegeven, omdat de informatie op een effectieve manier in het geheugen is opgeslagen.

Parcours visualisatie is een belangrijk onderdeel van de psychologische training van topsporters. Met deze techniek bereiden topsporters zich mentaal voor op een wedstrijd. Vooraf aan de wedstrijd nemen zij het parcours in gedachten een groot aantal keren door. En in dat parcours zien zij zichzelf goed presteren. Ze oefenen in hun brein de explosieve start waarmee ze direct op kop liggen. Ze beelden zich de krachtige slagen in die ze uitdelen. Ze voelen het meesterlijke doelpunt dat ze maken en genieten van het gejoel van het publiek. Door dit zo te doen bouwen ze in hun brein een gezonde positieve spanning op. Bovendien werken ze door veelvuldige herhaling aan hun routine.

Door deze techniek toe te passen bij het mentaal voorbereiden op presentaties, leren sprekers om positieve spanning op te bouwen waaronder zij het beste presteren. Vanaf dat moment dus geen verlammende spanning meer maar gedoseerde positieve spanning die de spreker helpt beter te presteren. Bovendient bouwt de spreker met parcours visualisatie routine op. Zodat hij tijdens de presentatie tijd en energie over heeft voor de interactie met zijn toehoorders.

Voor het doen van oefeningen voor het overwinnen van spreekangst is het belangrijk dat de cursist een situatie van volledige rust en kalmte kan oproepen. Naast yoga ademhaling wordt daarvoor Progressive Muscle Relaxtion (PMR) gebruikt. Met deze oefening, die gebruik maakt van principes uit de spierfysiologie, kan een situatie van diepe ontspanning worden bereikt. Met PMR worden alle spiergroepen een voor een aangespannen en ontspannen en wordt een toestand van volledige ontspanning bereikt.

Door het consequent volgen van het trainingsprogramma dat is gebaseerd op de combinatie van deze vijf technieken, kan iedereen zijn spreekangst overwinnen. In 21 dagen, in de veiligheid van de eigen omgeving.

Spreek makkelijk en vrij binnen 21 dagen
www.overwin-spreekangst.nl
http://www.overwin-spreekangst.nl/pages/cognitieve_herstructurering.php
http://www.overwin-spreekangst.nl/pages/imaginaire_exposure.php
http://www.overwin-spreekangst.nl/pages/mind_mapping.php
http://www.overwin-spreekangst.nl/pages/parcoursvisualisatie.php
http://www.overwin-spreekangst.nl/pages/progressive_muscle_relaxation.php
http://www.overwin-spreekangst.nl/sociale_fobie.htm

Thursday, March 22, 2007

How I overcame my fear of public speaking
As far back as I can remember, I have been tormented by a fear of talking in public. I can clearly recall my earliest memory of this, when I was 10 years old and had to stand in front of the class. Through the years, my fear of speaking became a constant in my life. I mastered the avoidance of situations in which the spotlight would be on me. I made sure I was ill that day, I lied, hid behind others, and, more than once, I even considered causing an accident while on my way to a meeting just so I wouldn’t have to speak in front of others.

So, at the age of 35, I decided it was time to overcome my fear of speaking in public.
I started by taking a presentation training workshop given by a reputable communications adviser. She taught me how to build up an effective presentation, but unfortunately did nothing to reduce my fear of public speaking. I then found a coach online who had developed a unique method for not only dealing with the fear of public speaking, but other phobias as well. I first read his book and, enthusiastic about the promises made in it, I took part in his training course. But, unfortunately, this, too, did not help me get rid of my fear.

I did, however, become more and more convinced that I absolutely wanted to overcome my fear of public speaking and that it must be possible to do so.
I started to understand that the fear of public speaking is a lie, an irrational fear. After all, why be scared of speaking in front of an audience that is made up of fellow human beings who often only want the best for you? Why be afraid to talk to groups when talking to individuals is something you do with pleasure day in, day out? Why act as if talking in front of a group is some kind of major performance? It really is nothing more and nothing less than a meeting with other people during which information is exchanged. Why was I allowing that feeling of nervousness to reach panic proportions? Why shouldn’t I be able to amplify the joy and energy I normally get from talking to others when talking to a group?
If that were possible, then speaking in public would no longer lead to panic. It could actually be fun!

With this motivation in mind, I started looking for answers. I studied the scientific background of the fear of speaking and other (social) phobias. I talked to psychologists and trainers. I delved into information about Neuro-Linguistic Programming (NLP) and Emotional Freedom Techniques (EFT). I began to understand what the fear of public speaking is all about and discovered why expensive workshops and books often do little to overcome it. With all the knowledge I had gained, I developed a training programme.

Hello

Hi, my name is Benjamin van Spijck.

For as long as I can remember, I have been tormented by a fear of speaking in public. But not anymore.I’ve overcome my fear and can now speak comfortably and confidently, even in groups. Now I’m going to share with you how I did it. And how you, too, can overcome your fear of public speaking.

my website is: http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com

http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/pages/cognitive_restructuring.php
http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/pages/imaginary_exposure.php
http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/pages/mind_mapping.php
http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/pages/visualization.php
http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/pages/progressive_muscle_relaxation.php
http://www.overcoming-fear-of-public-speaking.com/social_phobia.php